AANVRAAGFORMULIER VOOR VRIJBLIJVENDE KOSTENINDICATIE KIDSMATCH 

Gegevens ouders/verzorgers

 

Ouder/verzorger 1

Ouder/verzorger 2

Naam Voorletters

Adres

Postcode Plaats

Telefoon privé

Telefoon mobiel/werk

E-mail adres

Nationaliteit

 

Gegevens kind(eren)

Voor- en achternaam

(Vermoedelijke) geboortedatum

Kind 1

Kind 2

Kind 3

 

Gewenste ingangsdatum

 

Aantal uren opvang

 Naar rato

 

 

 

Kind 1

weken per jaar van

uur per week

Kind 2

weken per jaar van

uur per week

Kind 3

weken per jaar van

uur per week

Extra vakantieopvang BSO

weken per jaar van

uur per week

 

Bemiddeling

Keuze

Basispakket

Opstartpakket

Begeleiding

 Keuze

Basispakket

Opvang aan huispakket

Min-maxpakket (0-10 uur)

Oma&opa service

BSO pakket 4-12 jaar

Opvangvorm

Keuze

Opvang bij gastouder thuis

Opvang aan huis

Geen voorkeur

Indien bekend, tarief gastouder  per uur

De kostenindicatie wordt in principe binnen ca. 14 werkdagen naar u toegestuurd.  Met uitzondering van de vakantieperiodes. Voor actuele informatie zie contact.
Hoewel de kostenindicatie met grote zorgvuldigheid wordt opgesteld, kunnen er geen rechten aan ontleend worden.

 

Home