DE GASTOUDER

 

Criteria gastouders

         Minimaal 18 jaar

         Goede beheersing Nederlandse taal. Tijdens de opvang wordt Nederlands of Fries gesproken. 

         In bezit van diploma op minimaal MBO-2 niveau helpende zorg en welzijn of de bereidheid deze te halen 

         In bezit van EHBO certificaat gericht op kinderen. 
De volgende certificaten komen hiervoor in aanmerking: 
een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen van het Oranje Kruis of 
een geregistreerd certificaat Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers van NedCert of 

een geregistreerd certificaat Acute Zorg bij kinderen van Nikta of
een geregistreerd certificaat Acute Zorgverlener Module Kind en Omgeving van Nikta
een geregistreerd certificaat Eerstehulpverlener van Nikta

         Kan een Verklaring Omtrent het Gedrag voorleggen en van eventuele volwassen huisgenoten van 18 jaar of ouder

         De gastouder moet tijdens de opvang telefonisch bereikbaar zijn voor ouders, het gastouderbureau en de inspecteur van de GGD. Dit kan via een mobiele telefoon of vaste telefoonaansluiting. 

         Lichamelijk en geestelijk gezond

         Respecteren van privacygevoelige gegevens en geen informatie doorspelen aan derden

         Openstaan voor en respecteren van andere gewoontes, culturen, levenswijze en opvoedingsideeŽn

         Beschikt over goede communicatieve vaardigheden en in staat om contacten met de ouders/verzorgers te onderhouden, te informeren over de opvang en de ontwikkeling van het kind en afspraken te maken

         Kinderen niet alleen laten of het toezicht aan anderen overlaten zonder nadrukkelijke toestemming van de ouders/verzorgers

         Kennis van de ontwikkeling van kinderen, kennis van EHBO voor kinderen, positief staan ten opzichte van de pedagogische doelstelling en deze in praktijk kunnen brengen 

         Is voor langere tijd beschikbaar (continuÔteit)

         Heeft plezier in het opvangen van een gastkind

         Draagt zorg voor de ontwikkeling, veiligheid en welbevinden van het gastkind

         Staat achter de vorm van gastouderopvang

         Bereid tot samenwerking met het gastouderbureau en tot het volgen van aanvullende trainingen/evaluatiemomenten die gerelateerd zijn aan de opvangtaak 

         In bezit van AVP verzekering (aansprakelijkheidsverzekering particulieren)/inzittende verzekering bij gebruik auto

         De eigen kinderen staan niet onder toezichtstelling

         Geeft de inkomsten door aan de belastingdienst

 

Verantwoordelijkheden/criteria van de gastouder

         De gastouder mag maximaal 6 kinderen tegelijk opvangen in de leeftijd van 0-13 jaar inclusief haar eigen kinderen tot 10 jaar. Hiervan mogen maximaal 5 kinderen tegelijk in de leeftijd van 0-4 jaar worden opgevangen, waarvan maximaal 2 kinderen tot 1 jaar.   

         Een klimaat scheppen, waarbij een gastkind zich veilig en vertrouwd voelt en met plezier kan spelen en ontwikkelen

         Een gastkind de ruimte geven om zich in eigen tempo met daarbij behorend karakter te kunnen en mogen ontwikkelen

         Zorgdragen voor een veilige, hygiŽnisch en gezonde opvangomgeving

         Zorgdragen dat het gastkind voldoende en verantwoorde voeding en drinken, rust, lichamelijke verschoning, beweging en frisse lucht krijgt

         Voldoende activiteiten aanbieden die passen bij de ontwikkeling van het gastkind en aansluiten bij de gezinssituatie van de gastouder

         Ouders/verzorgers regelmatig op de hoogte houden van de opvang en ontwikkeling van het gastkind

         Afspraken nakomen met ouders/verzorgers die gemaakt zijn over de opvoeding en verzorging van het gastkind

         Daadkrachtig kan handelen in geval van ziekte of ongeval van het gastkind

         De begeleiding vanuit Gastouderbureau KidsMatch accepteren en open staan voor huisbezoeken, deskundigheidsbevorderingen en telefonisch contact

         Gastouderbureau KidsMatch op de hoogte houden van eventuele veranderingen betreffende de opvang van het gastkind.

 

Home