DIENSTENOVERZICHT 

 

DE BEMIDDELING 

  • Bent u op zoek naar een gastouder of oppas aan huis dan kiest u voor het Basispakket
  • Heeft u zelf een gastouder gevonden bijvoorbeeld oma&opa en staat de gastouder nog niet ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen, dan kiest u voor het Opstartpakket 
  • Heeft u zelf een gastouder gevonden en staat deze gastouder al ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen, dan kiest u voor het Overstappakket

 

Basispakket € 40,00 per gezin        

·         inschrijving bij het gastouderbureau

·         persoonlijk intake gesprek bij de ouders/verzorgers thuis

·         screenen bestand gastouders

·        intakegesprek(ken) met nieuwe gastouders en inschrijving van de gastouder in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen 

·         in overleg kan er een advertentie geplaatst worden op de website, onder de rubriek “gastouders gezocht” 

·         risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid van de opvangomgeving

·         opstellen Overeenkomst van Opdracht tussen de ouders/verzorgers en de gastouder

·         koppelingsgesprek met de ouders/verzorgers en de gastouder onder begeleiding van het gastouderbureau en het verstrekken van het Aanvraagformulier Verklaring Omtrent Gedrag

 

Opstartpakket € 25,00 per gezin       

·         inschrijving bij het gastouderbureau en inschrijven van de gastouder in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen

·         opstellen Overeenkomst van Opdracht tussen de ouders/verzorgers en de gastouder

·         koppelingsgesprek met de ouders/verzorgers en de gastouder onder begeleiding van het gastouderbureau

·         verstrekken van aanvraagformulier Verklaring Omtrent Gedrag

·         risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid van de opvangomgeving

 

Overstappakket GRATIS         

·         inschrijving bij het gastouderbureau 

·         opstellen Overeenkomst van Opdracht tussen de ouders/verzorgers en de gastouder

·         koppelingsgesprek met de ouders/verzorgers en de gastouder onder begeleiding van het gastouderbureau

·         risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid van de opvangomgeving

 

 

 

DE BEGELEIDING

 

Voor de begeleiding kunt u kiezen uit de volgende pakketten:

  • het Basispakket: opvang bij de gastouder thuis
  • het Opvang aan huispakket: oppas aan huis
  • het Min-maxpakket: tussen 0-10 uur opvang per week
  • het BSO pakket: buitenschoolse opvang 4-12 jaar
  • de oma&opa service: opvang door oma&opa of ander familielid

Voor alle pakketten geldt:     

·         jaarlijkse risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid van de opvangomgeving

·         1 keer per jaar een persoonlijke evaluatiegesprek en indien wenselijk pedagogische ondersteuning

·         herbemiddeling binnen het werkgebied van Gastouderbureau KidsMatch

·         naar behoefte contact; persoonlijk, telefonisch en/of via de mail

·         zoeken naar een vervangende gastouder bij vakantie van de gastouder binnen het bestaande bestand

·         organiseren van jaarlijkse cursus EHBO voor kinderen in samenwerking met GGD Kennemerland

·         jaarlijkse bedankcontactmiddag en ca. twee keer per jaar thema avond/ochtend voor de gastouders

·         maandelijkse digitale nieuwsbrief (m.u.v. de vakantieperiodes)

·         kassiersfunctie

·         verstrekken van jaaropgave

 

 

                                                                                                                                                                Home