GASTOUDEROPVANG

 

Wat is Gastouderopvang?

Gastouderopvang is een kleinschalige vorm van kinderopvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. De opvang vindt plaats in het huis van de gastouder of bij de ouders/verzorgers thuis. Pluspunten van gastouderopvang zijn: persoonlijke zorg en aandacht,  huiselijkheid en flexibiliteit. Door het persoonlijke karakter van gastouderopvang, kunnen ouders/verzorgers en de gastouder de zorg en opvoeding goed op elkaar afstemmen.

 

Aantal op te vangen kinderen:

  • De gastouder mag maximaal 6 kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar opvangen inclusief haar eigen kinderen tot 10 jaar
  • Er mogen maximaal 5 kinderen tegelijk worden opgevangen, als deze kinderen allemaal jonger zijn dan 4 jaar. Dit is inclusief de eigen kinderen tot 4 jaar.
  • Er mogen maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar tegelijk aanwezig zijn, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar. Dit is ook weer inclusief eigen kinderen van deze leeftijd.
  • Dit geldt voor alle op te vangen kinderen ook als deze niet door Gastouderbureau KidsMatch bemiddeld zijn. 

De gastouder mag op meerdere opvanglocaties werkzaam zijn. Echter bij opvang in het huis van de ouders geldt dat de gastouder maximaal 3 dagen per week werkzaam mag zijn (ongeacht het aantal uren) in 1 gezin. U kunt wel meerdere gastouders inzetten.  

Naast de meer bekende opvangvormen, zoals kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang is gastouderopvang een eveneens erkende vorm van kinderopvang.


De registratie van Gastouderbureau KidsMatch in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen kunt u inzien op de website http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/Oko/Gob/GegevensOKO.jsf?selectedResultId=3319.

Eveneens kunt u het inspectierapport van Gastouderbureau KidsMatch op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen teruglezen.

 

Voordelen Gastouderopvang

         Kleinschalig

         Persoonlijke zorg en aandacht

         Huiselijkheid

         Flexibele opvang mogelijk

         Geen vaste openingstijden en sluitingstijden

         Persoonlijke afstemming over zorg en opvoeding

  Home