GASTOUDERBUREAU KIDSMATCH

 

Gastouderbureau KidsMatch is een kleinschalig gastouderbureau, opgericht in april 2005 in Haarlem, vervolgens in 2008 gevestigd in Santpoort-Noord en sinds 2015 gevestigd in Alkmaar. Het werkgebied richt zich nog grotendeels op Haarlem en directe omgeving. Persoonlijk contact met zowel de gastouders als ouders wordt als een belangrijk onderdeel van de bemiddeling en begeleiding gezien. Vooraf wordt er een inschatting gemaakt hoe groot de kans van slagen van uw aanvraag is en binnen welke termijn dit haalbaar is. Ook als de kans van slagen niet groot wordt geacht, vanwege bijvoorbeeld een klein aanbod van gastouders, dan wordt dit altijd eerlijk aan u doorgegeven, zodat u een weloverwogen keuze kunt maken om wel of geen zoekopdracht te plaatsen.  De kosten zijn relatief laag in vergelijking met andere gastouderbureaus. Ook hiervoor geldt dat er vooraf voor u een inschatting van de kosten gemaakt kan worden, zodat u dit kunt meenemen in uw keuze om met Gastouderbureau KidsMatch verder te willen gaan. 

Mocht u meer willen weten over de werkwijze en kosten, dan kunt u via de mail info@gastouderbureaukidsmatch.nl of telefonisch contact 06-44116433 opnemen.  

 

Wat doet Gastouderbureau KidsMatch?

         Werving en selectie gastouders

         Jaarlijkse risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid van de opvangomgeving

         Advies, begeleiding en ondersteuning ouders/verzorgers en gastouders

         Bewaken van de kwaliteitseisen volgens de Wet Kinderopvang

         Organiseren van de (herhalings) cursus Eerste Hulp aan Kinderen volgens de eindtermen van het Oranje Kruis 
in samenwerking met GGD Kennemerland

         Organiseren van gastoudercontactmiddag

         Organiseren van themaochtend/avond

         Verzorgen van de digitale nieuwsbrief (minimaal 2 keer per jaar)

         Kassiersfunctie (uitbetaling van de opvangkosten aan de gastouder)

         Jaaropgave

 

Voordelen 

         Opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP), waardoor u in aanmerking komt voor de Kinderopvangtoeslag

         Professionele bemiddeling en begeleiding

         Persoonlijk contact

         Op de hoogte van het actuele aanbod in de regio

         Aantrekkelijke tarieven

         Gevarieerd aanbod van diensten

         Korte lijnen en snelle administratieve afhandeling

 

Bemiddelingsgebied 

         Gemeente Haarlem

         Gemeente Bloemendaal, waaronder Overveen, Aerdenhout, Santpoort-Zuid en Vogelenzang

         Gemeente Heemstede

         Gemeente Velsen, waaronder Velserbroek, Driehuis, Santpoort-Noord en Zuid en IJmuiden

         Gemeente Beverwijk 

         Gemeente Zandvoort

         Gemeente Alkmaar

Mocht uw gemeente er niet tussen staan, maar u heeft wel interesse in bemiddeling, neemt u dan contact op met het gastouderbureau. Er wordt dan gekeken of er alsnog mogelijkheden zijn om u verder te helpen. 

Home