KLACHTENPROCEDURE GASTOUDERBUREAU KIDSMATCH

 

Vragen of klachten over de opvang van uw kind?

Gastouderbureau KidsMatch doet haar uiterste best om de bemiddeling en begeleiding zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent en vragen heeft over wat u eraan kunt doen.

Gastouderbureau KidsMatch is aangesloten bij het Klachtenloket Kinderopvang, zoals deze is vastgesteld in de Wet Kinderopvang.

Het Klachtenloket Kinderopvang is het landelijk informatiepunt, waar u als ouder terecht kunt voor onafhankelijke en deskundige informatie en advies over het kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderopvang en peuterspeelzaal.

 

Kijk voor meer informatie: https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/kinderopvang-en-peuterspeelzalen/

0900-1877 (0,20 per gesprek)

Maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur 


  Home