KOSTEN 2017

Bij Gastouderbureau KidsMatch krijgt u te maken met de volgende kosten:

 

  1. De bemiddelingskosten (eenmalig)

  2. De begeleidingskosten (per kind per maand) en

  3. De opvangkosten aan de gastouder

 

De totale kosten van de opvang worden omgerekend naar een gemiddeld uurtarief. Dit zijn de bruto kosten. U en uw (fiscale) partner ontvangen gedeeltelijk een vaste toeslag voor de totale kosten van de kinderopvang (werkgeversgedeelte) en een inkomensafhankelijke toeslag. Deze toeslagen worden door de Belastingdienst/toeslagen als één bedrag maandelijks vooraf betaald.

Voor het maken van een proefberekening of het aanvragen of wijzigen van de Kinderopvangtoeslag 2017 kunt u terecht op de website van de belastingdienst www.toeslagen.nl of bellen met de belastingtelefoon 0800-0543.
De maximale uurvergoeding voor 2017 is vastgesteld op €5,75 per kind. 

 

1. BEMIDDELINGSKOSTEN ZOEKOPDRACHT eenmalig

(Tussentijdse wijzigingen voorbehouden) 

 

Pakket

 

Basispakket (zoekopdracht nieuwe GO)

€ 40,00 per gezin

Opstartpakket (eigen GO maar nog niet ingeschreven in LRKP)

€ 25,00 per gezin

Overstappakket (eigen GO maar reeds ingeschreven in LRKP)

Gratis

 

  2. BEGELEIDINGSKOSTEN per maand

 Dagopvang 0-4 jaar

Pakket

Bij 1 kind

2e kind 

3e kind

Basispakket/Opvang aan huis pakket (> 10 uur per week)

€ 35,00 per kind

€ 25,00 per kind

€ 25,00 per kind

Min-maxpakket 
(0-10 uur)

€ 30,00 per kind

€ 20,00 per kind

€ 20,00 per kind

Oma&opa service

€ 30,00 per kind

€ 20,00 per kind

€ 20,00 per kind

 

  Buitenschoolse opvang 4-12 jaar

Pakket

1 kind

2e kind 

3e kind

BSO-pakket

€ 35,00 per kind

€ 25,00 per kind

€ 10,00 per kind

 

3. Adviestarieven gastouder 2017

Opvang bij de gastouder 

 

 

 Dagopvang 0-4 jaar 

 07.00-19.00 uur

 Minimaal € 4,50 per uur ¹ per kind

 BSO-opvang 4-12 jaar

 07.00-19.00 uur

 Minimaal € 4,75 per uur per kind

 Avond

 19.00-23.00 uur

 Minimaal € 4,75 per uur per kind

 Nacht

 23.00-07.00 uur

 Minimaal € 3,50 per uur per kind

 Weekend

 07.00-23.00 uur

Minimaal € 5,00 per uur per kind

¹ exclusief luiers, billendoekjes, babyvoeding en warme maaltijd, inclusief broodmaaltijd, drinken en tussendoortjes

 

Belangrijk: Bij opvang bij de ouders/verzorgers thuis mag er maximaal drie dagen per week opvang worden verleend, ongeacht het aantal uren per dag (let op: de ene week 2 dagen en de andere week 4 dagen is niet toegestaan). Het adviestarief bij opvang aan huis ligt rond de € 10,00 per uur ongeacht het aantal kinderen. Afhankelijk van ervaring en opleiding van de gastouder kan het uurtarief hoger uitvallen. 

 

Overige kosten gastouder/ouder indien van toepassing

Lege kosten Gemeente Haarlem voor registratie LRKP 2017

ca. € 850,00

Leges Verklaring Omtrent Gedrag

ca. € 31,00

Auto

 € 0,19 per kilometer

Openbaar vervoer

 50 % van de gemaakte kosten

Warme maaltijd

 € 2,50 per maaltijd

 

BETALINGSVOORWAARDEN 2017

Sinds de invoering van de Wet Kinderopvang sluit u als ouders/verzorgers zelf een contract af met het gastouderbureau. Dit betekent, dat de verantwoordelijkheid van tijdige betaling van de bemiddelingskosten en de begeleidingskosten aan Gastouderbureau KidsMatch en de opvangkosten aan de gastouder bij u als contractant ligt.

Uit efficiency en kostenoverwegingen worden alle administratieve handelingen digitaal verricht.

 

Wat betekent dit voor u in de praktijk:

·         Eenmalig worden de bemiddelingskosten gefactureerd. Dit gebeurt nadat de "Overeenkomst tussen Gastouderbureau KidsMatch en ouders/verzorgers tot bemiddeling en begeleiding voor Gastouderopvang" is getekend. Na ontvangst van de bemiddelingskosten start de daadwerkelijke bemiddeling of formalisering.

·         Wanneer de koppeling is gestart ontvangt u per kind iedere 1e van de maand een digitale factuur voor de begeleiding/servicekosten. Tenzij de 1e van de maand in het weekend of feestdag valt de eerstvolgende werkdag.

·         De begeleidingskosten moeten binnen per 1e van de maand zijn bijgeschreven op de rekening van Gastouderbureau KidsMatch.

·         Wilt u verzekerd zijn dat de factuur tijdig betaald wordt, dan kunt u dit middels een periodieke overboeking via internet bankieren regelen. 

·         De betaling van de opvangkosten aan de gastouder vindt via het gastouderbureau plaats; de zogenaamde kassiersfunctie.

·         De voorwaarden voor de kassiersfunctie ontvangt u tijdens het koppelingsgesprek of zijn bij het gastouderbureau op te vragen.

·         De Kinderopvangtoeslag: in 2016 ontvangen u en uw eventuele (fiscale) partner gedeeltelijk een vaste toeslag van de totale kosten voor de kinderopvang (werkgeversgedeelte) en een inkomensafhankelijke toeslag. Deze toeslagen worden door de Belastingdienst/Toeslagen als één bedrag uitbetaald. 

·         Voor het aanvragen of wijzigen van de Kinderopvangtoeslag kunt u terecht op www.toeslagen.nl of bellen met de belastingtelefoon 0800-0543.

Home