OMA&OPA SERVICE 

 

Ook oma&opa kunnen nog steeds de opvang van hun kleinkind(eren) verzorgen. Mits zij voldoen aan de deskundigheidseisen die de Wet Kinderopvang aan gastouders stelt.

 

Deze (deskundigheids) eisen zijn:

·         Diploma op minimaal MBO-2 niveau helpende zorg en welzijn

·         Geldig certificaat EHAK (Eerste Hulp aan Kinderen) volgens de normen van het Oranje Kruis

·         Oma en eventueel opa leggen een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) voor aan het gastouderbureau

·         De betaling loopt via het gastouderbureau; ook wel kassiersfunctie genoemd

Alleen dan kunnen oma&opa worden ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang, waardoor de ouder/verzorgers recht hebben/blijven houden op de Kinderopvangtoeslag. 

 

Gastouderbureau KidsMatch heeft speciaal voor opvang door o.a. oma en opa de oma&opa service ontwikkeld, tegen een aantrekkelijk tarief.

Bent u geïnteresseerd in de oma&opa service dan kunt u een vrijblijvende Kostenindicatie aanvragen of

telefonisch of via de mail contact opnemen met Gastouderbureau KidsMatch.

 

Voorwaarden oma&opa service

·         de ouder/verzorger en gastouder zijn bereid om zich in te schrijven bij Gastouderbureau KidsMatch en een overeenkomst af te sluiten

·         de gastouder is bereid zich te laten registreren in het Landelijk Register Kinderopvang

·         de gastouder en eventuele partner is bereid om een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen en voor te leggen aan het gastouderbureau

·         de ouder/verzorger en gastouder hebben een Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren afgesloten 

·         de ouder/verzorger en gastouder zijn bereid om mee te werken aan de jaarlijkse risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid en bij aanvang van de opvang

·         de ouder/verzorger en gastouder zijn bereid om mee te werken aan het jaarlijkse evaluatiegesprek

·         de betaling van de opvangkosten aan oma&opa verlopen via het gastouderbureau; ook wel kassiersfunctie genoemd

·         de gastouder geeft haar inkomsten door aan de Belastingdienst

Schenking van geld

Dit is het meest voorkomende type schenking. Voor de schenking aan een minderjarig kind geldt de regel:
De schenking moet op naam van het kind belegd worden (bijvoorbeeld door een spaarrekening op naam van het kind te openen). Wat is de maximale vrijstelling? Een vrijstelling is het bedrag waarover u geen schenkingsrecht hoeft te betalen. Als de schenking meer is dan het bedrag van de vrijstelling, trekt u het bedrag van de vrijstelling af van de schenking. Over de rest betaalt u schenkingsrecht.
 
Let op!
Als een kind meer schenkingen van zijn ouder(s) ontvangt in één kalenderjaar, wordt het schenkingsrecht geheven over het totaal van de schenkingen, min de vrijstelling voor dat kalenderjaar. Dit geldt ook als die ouders gescheiden zijn.
 
Voor schenkingen van ouders aan kinderen is de vrijstelling € 4.342,- per kalenderjaar. Tussen de 18e en 35ste verjaardag van het kind kan deze vrijstelling eenmaal worden verhoogd tot € 21.700,-. Als u in een jaar gebruik heeft gemaakt van een vrijstelling hoger dan € 4.342,-, kunt u niet nog eens gebruikmaken van deze eenmalige verhoogde vrijstelling.
 
Als het eigen kind 35 jaar of ouder is, mag de eenmalige vrijstelling alleen worden gebruikt als de echtgenoot van het eigen kind minimaal 18 jaar is en jonger dan 35.
 
Voor schenkingen van grootouders aan kleinkinderen is de vrijstelling € 2.606,- per kalenderjaar. 

Houdt u er rekening mee dat alle schenkingen officieel moeten worden vastgelegd. 

Hoewel er naar gestreefd is om correcte en actuele informatie te verstrekken, kan de juistheid en volledigheid niet gegarandeerd worden.

 

  Home