OUDERCOMMISSIE/PANEL GASTOUDERBUREAU KIDSMATCH

Ouderpanel

De oudercommissie krijgt in 2016 een andere vorm. In praktijk is het bijzonder moeilijk gebleken om een oudercommissie samen te stellen, die op basis van een aantal keer per jaar bij elkaar komt. Omdat de Wet Kinderopvang sinds dit jaar ruimte openlaat voor een andere invulling, wil Gastouderbureau KidsMatch gaan werken met een ouderpanel.

In de ouderpanel zitten ouders, die via de mail, over diverse onderwerpen kunnen meepraten. Vanuit het Gastouderbureau zullen, indien nodig, onderwerpen worden aangedragen met het verzoek of de ouderpanel een bijdrage wil leveren middels tips, vragen of ideeën over het ingebrachte onderwerp. Het kan een open vraag betreffen, maar er kan ook een enquête worden voorgelegd. Onderwerpen kunnen zijn: voedingsaangelegenheden, pedagogisch beleid en/of tarieven.  Als lid van de ouderpanel hoeft niet aan alle onderwerpen deel genomen te worden. Het ene onderwerp spreekt wellicht meer aan dan een ander onderwerp. Of over een bepaald onderwerp heeft de ene ouder meer expertise dan de andere ouder.

Vindt u het leuk en interessant om mee te praten in de ouderpanel van het gastouderbureau en een steentje bij te dragen, geef u dan op via de e-mail info@gastouderbureaukidsmatch.nl o.v.v. ouderpanel.

 
De registratie en het inspectierapport van Gastouderbureau KidsMatch in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen kunt u inzien op de website http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/Oko/Gob/GegevensOKO.jsf?selectedResultId=3319.   

 

 

  Home