PEDAGOGISCH BELEID GASTOUDERBUREAU KIDSMATCH

 

Met de Wet Kinderopvang die per januari 2005 van kracht is gegaan, worden er diverse kwaliteitseisen gesteld aan de Gastouderopvang. En van deze kwaliteitseisen is dat ieder gastouderbureau een pedagogisch beleidsplan heeft, waar ouders/verzorgers en gastouders op terug kunnen vallen als het gaat om de uitgangspunten en de werkwijze die worden gehanteerd bij de omgang met kinderen en bij de opvoeding. Gastouderbureau KidsMatch vindt een pedagogisch beleidsplan van groot belang om de kwaliteit te bewaken, te kunnen controleren en zo nodig bij te stellen. Want het allerbelangrijkste is dat een gastkind met plezier en in een veilige en vertrouwde omgeving kan opgroeien. 
Wilt u graag het pedagogisch beleidsplan inzien dan kunt u deze opvragen via de mail info@gastouderbureaukidsmatch.nl .


  Home