MEEST GESTELDE VRAGEN

 

1. Welke uren geven recht op kinderopvangtoeslag?

Het aantal uren waarvoor u kinderopvangtoeslag kunt krijgen is beperkt. 

 

U kunt alleen kinderopvangtoeslag krijgen voor de uren die de ouder met de minste uren van beiden werkt. Als die ouder bijvoorbeeld 20 uur werkt, is deze 20 uur de basis voor het recht op kinderopvangtoeslag. Bij dagopvang voor niet schoolgaande kinderen heeft u recht op toeslag voor 140% van de uren van de partner met de kleinste baan (minst aantal gewerkte uren).

Voor schoolgaande kinderen kunnen ouders 70% van de uren declareren. Deze kinderen maken namelijk minder gebruik van opvang, omdat ze ook naar school gaan. Bij het vaststellen van het maximum percentage voor de dagopvang en buitenschoolse opvang is rekening gehouden met reistijd en pauzes van de ouders en schoolvakanties.

 

De koppeling aan de gewerkte uren geldt ook als u zelfstandige bent of een stukloon heeft of een flexibel contract heeft. Als u degene bent die de minste uren van beiden werkt, dient u een goede schatting te maken van het aantal uren dat u per jaar denkt te werken. Zelfstandigen moeten op vergelijkbare wijze als bij de zelfstandigenaftrek aannemelijk maken dat zij het opgegeven aantal uren hebben gewerkt.

 

Het is van belang dat de Belastingdienst/Toeslagen de juiste gegevens van u heeft en u wijzigingen tijdig doorgeeft. Doet u dat niet en blijkt bij controle dat u voor te veel kinderopvanguren kinderopvangtoeslag heeft ontvangen, dan kunt u een boete krijgen.

 

Maakt u gebruik van kinderopvang omdat u een traject naar werk of studie volgt, dan geldt de koppeling aan de gewerkte uren nog niet voor u. Voor u veranderen de regels nu niet maar later. 

 

2. Wat is de maximale uurprijs in 2017?
De maximum uurprijs waarover kinderopvangtoeslag wordt berekend is in 2017 5,75 Euro voor gastouderopvang. Alle kosten die boven dit bedrag uitkomen zijn voor rekening van de ouders. 

 

3. Waar moet u nog meer aan denken?

         Aanvragen voor kinderopvangtoeslag kunnen heel beperkt met terugwerkende kracht worden gedaan. U kunt alleen nog toeslag aanvragen over de kosten voor kinderopvang in de lopende maand en twee maanden daaraan voorafgaand.

         Bij gastouderopvang moeten ouders het gastouderbureau binnen 2 maanden betalen. Het gastouderbureau moet de gastouder binnen 5 werkdagen na ontvangst van het bedrag betalen.

         Uw kinderopvangorganisatie of gastouderbureau moet u schriftelijk informeren over specifieke uren waarvoor u geen kinderopvangtoeslag kunt krijgen. Het gaat om uren voor tussen schoolse opvang, peuterspeelzaalwerk en uren onder schooltijd (rekening houdend met de vroegste sluitingstijd van scholen).

         Gastouders krijgen geen kinderopvangtoeslag meer voor de uren waarop zij als gastouder werken.

         De boetes die de Belastingdienst/Toeslagen bij fraude met de kinderopvangtoeslag kan opleggen, gaan omhoog. De boete kan even hoog zijn als het terug te betalen bedrag. Bij herhaling wordt de aanvrager voor maximaal 5 jaar uitgesloten van het recht op kinderopvangtoeslag.

4. Waar kunt u terecht voor het aanvragen/wijzigen van kinderopvangtoeslag?

Het is belangrijk dat de Belastingdienst/Toeslagen de juiste gegevens van u heeft. Ontvangt u al kinderopvangtoeslag, dan krijgt u in december 2017 een voorlopige beschikking voor 2018. Controleert u die goed. Passen uw gegevens niet bij de nieuwe regels? Geef dan de wijzigingen door op www.toeslagen.nl . Wilt u voor 2017 kinderopvangtoeslag aanvragen of er verandert iets in de loop van 2017, ook dan kunt u dit aanvragen/wijzigen op www.toeslagen.nl

 

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 

Naar boven

 

  Home