ZELFSTANDIG ONDERNEMENDE GASTOUDER

 

Het reguliere gastouderschap

De reden dat u kiest of heeft gekozen om gastouder te worden, is in de 1e plaats omdat u veel van kinderen houdt en plezier heeft in het omgaan met kinderen. Als gastouder heeft u in deze een verantwoordelijk taak te vervullen. 

Daarnaast speelt mee dat het gastouderschap vaak goed te combineren is met uw eigen kinderen en gezin en een leuke bijverdienste is.

 

Zelfstandig ondernemende gastouder

Wanneer u meerdere gastkindjes meerdere dagen per week opvangt of wilt gaan opvangen dan kunnen de volgende beweegredenen meespelen om zelfstandig ondernemende gastouder te worden: 

         professionaliseren van de bestaande opvang

         "eigen baas" zijn

         optimaal gebruik maken van de fiscale mogelijkheden

         financiŽle onafhankelijkheid

Voordelen ondernemerschap

         Zelfstandigenaftrek

         Startersaftrek (de 1e drie jaar)

         Meewerkaftrek (partner 520 uur per jaar)

         Investeringsaftrek 

Ondernemerschap en de belastingdienst

Om door de belastingdienst aangemerkt te worden als zelfstandig ondernemende gastouder, moet u in ieder geval aan de volgende criteria voldoen:

         Het aantal opdrachtgevers

U moet meerdere opdrachtgevers (ouders) hebben om aangemerkt te worden als ondernemer. Veiligheidshalve kunt u het beste uit gaan van minimaal 3 verschillende opdrachtgevers.

         Inschrijving Kamer van Koophandel
Als zelfstandig ondernemende gastouder schrijft u zich in bij de Kamer van Koophandel. U krijgt dan een KvK nummer. Dit nummer heeft u nodig bij o.a. het aanvragen van een zakelijke rekening of een pas bij de MAKRO. 
U betaald een klein bedrag voor de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Dit zijn jaarlijks terugkerende kosten.

         Aanvragen BTW nummer
U kunt bij de belastingdienst een BTW nummer aanvragen, zodat u in aanmerking komt voor het zelfstandig ondernemende gastouderschap. Middels een VAR verklaring beoordeelt de belastingdienst of u daadwerkelijk in aanmerking komt van het zelfstandig ondernemersschap. Het betreffende formulier kunt u downloaden op www.belastingdienst.nl  . Het BTW nummer gebruikt u bij uw belastingaangifte en komt terug op de factuur.
Gastouders zijn vrijgesteld van BTW. 

         Duurzaamheid en omvang van de werkzaamheden
Het uitgangspunt is dat u voor een langdurige periode continuÔteit biedt aan uw opdrachtgevers.

         Urencriterium en omzetcriterium
De belastingdienst gaat uit van een urencriterium van 1225 uur per jaar. Omgerekend zou dit betekenen dat u uitgaande van 48 weken per jaar ongeveer 2 dagen 3 kinderen opvangt of 3 dagen 2 kinderen. Omdat binnen de gastouderopvang de uren niet of nauwelijks controleerbaar zijn, gaat de belastingdienst met alleen het aantal uren niet akkoord. Daarom is er in een Besluit (BNB 2003/166) door de staatssecreatris beleid neergelegd met betrekking tot de gastouders. E.e.a. komt neer op een jaarlijkse omzet van 8.500 euro.  

         Omvang van de investeringen
Als ondernemer dient u te investeren in uw onderneming. Denkt u hierbij aan een traphekje, box, fietskar of computer (indien voor zakelijk gebruik). 

         Bekendheid naar buiten

U zult op enigerlei wijze acquisitie moeten verrichten om nieuwe opdrachtgevers (ouders) te werven. Denkt u hierbij aan inschrijving bij het gastouderbureau, adverteren bij de plaatselijk supermarkt of via internet en mond-op-mond-reclame. 
Indien omzet gemaakt wordt, die door tussenkomst van een door de Gemeente op grond van de Wet Kinderopvang geregistreerd gastouderbureau tot stand is gekomen, is deze vrijgesteld van BTW.

         Het lopen van debiteurenrisico

Dit wordt vastgelegd in de Overeenkomst die u afsluit met het gastouderbureau

         Het voeren van een boekhouding

U bent als ondernemer verplicht om een eigen boekhouding te voeren. Daarnaast brengt u maandelijks de opdrachtgevers (ouders) de opvangkosten in rekening middels een genummerde factuur. Het is raadzaam om een zakelijk rekening te openen, zodat uw zakelijke en prive mutaties gescheiden blijven. 

Gastouderbureau KidsMatch en de zelfstandig ondernemende gastouder

Gastouderbureau KidsMatch is een unieke samenwerking aangegaan met Bouwman Administratie en Advies te Velserbroek. Roland en Liselotte Bouwman helpen gastouders en hun eventuele partner bij het voeren van de administratie en belastingaangifte en adviseert en begeleidt gastouders die net zijn gestart als zelfstandig ondernemende gastouder of overwegen om dit te gaan worden. Tegen een gunstig tarief biedt Bouwman Administratie en Advies een aantal pakketten aan voor gastouders die zijn aangesloten bij Gastouderbureau KidsMatch. Roland en Liselotte Bouwman richtten zich op particulieren en kleine zelfstandige, waaronder gastouders. Persoonlijke benadering en kleinschaligheid zijn de uitgangspunten van Bouwman Administratie en Advies. Voor meer informatie kunt u kijken op de website www.bouwmanadministratieenadvies.nl

 

Hoewel er naar gestreefd is om correcte en actuele informatie te verstrekken, kan de juistheid en volledigheid niet gegarandeerd worden.

 

Home